PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NINH HOÀ
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Hồ Thị Quyên25-36ThA+
2Phạm Thị Khanh3-4TA+
3Đỗ Thị Hoa4-5TA+
4Hồ Thị Quyên4-5TA+
5Mai Thị Hiền4-5TB+
6Nguyễn Thị Phượng5-6TA+
7Đỗ Thị Hoa5-6TB+